Być premierem

Materiał składa się z sekcji: „Premierzy III RP”, „Tadeusz Mazowiecki”, „Premierzy II Rzeczpospolitej”.

Materiał zawiera:

- 19 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 ćwiczenia;

- wirtualny spacer po kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz z opisem jej historii;

- opis informacji i opinii o Tadeuszu Mazowieckim wraz ćwiczeniem do wykonania na ich podstawie;

- zdjęcie, na którym przedstawiono premiera Tadeusza Mazowieckiego w 1989 r.;

- galerię zdjęć premierów III RP (Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak, Hanna Suchocka, Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Beata Szydło);

- opis działalności politycznej premierów II RP (Wincenty Witos, Walery Sławek, Felicjan Sławoj Składkowski);

- zdjęcie, na którym przedstawiono Wincentego Witosa przemawiającego do tłumu;

- zdjęcie, na którym przedstawiono Walerego Sławka;

- zdjęcie, na którym przedstawiono Felicjana Sławoj Składkowskiego przemawiającego do urzędników Prezydium Rady Ministrów;

- ćwiczenie, które polega na poszukaniu i przedstawieniu różnych ciekawostek o życiu znanych polityków z okresu II i III Rzeczypospolitej;

- propozycje pytań do dyskusji na tematy polityczne;

- ćwiczenie, które polega na opracowaniu galerii premierów II RP.

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment wypowiedzi Stanisława Cata - Mackiewicza o Felicjanie Sławoju Składkowskim, dostępny w internecie: https://dzieje.pl/wiadomosci/85-lat-temu-powolano-rzad-felicjana-slawoja-skladkowskiego [dostęp 26.08.2022 r.].
  • Źródło: Ze wspomnień Wincentego Witosa, „Muzeum Historii Polski”, dostępny w internecie: https://muzhp.pl/pl/e/1801/pogrzeb-wincentego-witosa-w-wierzchosawicach [dostęp 6.08.2022 r.].
  • Źródło: Tadeusz Mazowiecki – nie ma życiorysów idealnych. Politycznie mąż stanu, prywatnie przypominał Hioba - wywiad z Andrzejem Brzezieckim , dostępny w internecie: https://natemat.pl/134717,tadeusz-mazowiecki-od-akceptacji-po-negacje-socjalizmu-politycznie-maz-stanu-prywatnie-przypominal-hioba [dostęp 26.08.2022 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida