Być wielbicielem Wisławy Szymborskiej

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeniowie zapoznają się z twórczością literacką Wisławy Szymborskiej. Na etapie dyskusji podsumowującej potrafią wskazać charakterystyczne cechy jej poezji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.