Cechy i ewolucja stylu narodowego na przykładzie muzyki polskiej XVIII i XIX w.