Charakterystyka epoki. Źródła muzyki średniowiecznej