Charakterystyka postawy Janusza Radziwiłła

Tekst: Danuta Górniak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Mackiewicz, Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990, s. 99–100.
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Potop, Fragment II, tom II, rozdział XXIX [Podczas oblężenia Tykocina].
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Potop, Fragment I, tom I, rozdział XIV [Po pierwszej uczcie w Kiejdanach].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida