„Chwila w Troi” - jakie refleksje wywołuje wiersz Wisławy Szymborskiej?

Scenariusz lekcji dotyczącej postaci greckiej Heleny. Materiał nawiązuje do wiersza Wisławy Szymborskiej "Chwila w Troi".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.