Strona główna Ciągi – suma wyrazów ciągu arytmetycznego
Powrót

Ciągi – suma wyrazów ciągu arytmetycznego

Przykład zadania opartego na realistycznej sytuacji: obliczanie sumy wyrazów ciągu arytmetycznego. Animacja: obliczanie sumy wyrazów ciągu arytmetycznego. Twierdzenie o sumie wyrazów ciągu arytmetycznego. Rozwiązania zdań wykorzystujących to twierdzenie.

Zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym wykorzystujące wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego. Interpretacja graficzna ciągu arytmetycznego. Zasób zawiera zadania, w tym zadania interaktywne.

Zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym wykorzystujące wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego. Wyznaczanie wyrazów i różnicy ciągu arytmetycznego. Zasób zawiera zadania, w tym część zadań interaktywnych.

Zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym wykorzystujące wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego. Wyznaczanie wyrazów i różnicy ciągu arytmetycznego. Zadania na dowodzenie. Zasób zawiera zadania otwartych z wyjaśnieniami i rozwiązaniami.