Ciągi – własności ciągów arytmetycznych

Średnia arytmetyczna. Środkowy wyrazu ciągu arytmetycznego jako średnia arytmetyczna sąsiednich wyrazów. Animacja: obliczanie kolejnego wyrazu ciągu arytmetycznego. Animacja: wyznaczanie wyrazów ciągu – wykorzystanie własności ciągu. Obliczanie wskazanego wyrazu ciągu. Uogólnienie własności wyrazów ciągu arytmetycznego. Ilustracja interaktywna: wzór ogólny. Przykładowe rozwiązania.

Obliczanie wyrazów ciągu arytmetycznego. Obliczanie różnicy ciągu. Wyrazy ciągu zapisane w postaci wyrażeń algebraicznych. Zasób zawiera zadania, również interaktywne.

Wyznaczanie niewiadomych zapisanych w wyrażeniach algebraicznych, tworzących ciąg algebraiczny. Obliczanie wyrazów ciągu. Zadanie na dowodzenie. Zasób zawiera  zadania z wyjaśnieniami i rozwiązaniami.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida