Claudio Monteverdi i jego twórczość operowa

Scenariusz lekcji zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowych zajęć, których celem jest zapoznanie uczniów z postacią Claudia Monteverdiego - kompozytora epoki baroku.

Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki operowej okresu baroku. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Monteverdiego. Omówienie wpływu kompozytora na muzykę późniejszych epok. Wysłuchanie wybranych utworów. Dokonanie muzycznej analizy dzieł.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida