Co o sobie wiemy po „Wyprawie do lasu” z Czesławem Miłoszem?

Scenariusz lekcji, która służy kontekstowej lekturze wiersza z odniesieniem do emocji ucznia. Wychodząc od własnych doświadczeń, uczeń dochodzi do umiejętności rozumienia emocji innych ludzi, wyrażanych także w postaci twórczości poetyckiej. Utrwala wiedzę o tym, za pomocą jakich środków w poezji można wyrazić różne uczucia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.