Co to jest GPS?

Materiał składa się z sekcji: "1. Długość i szerokość geograficzna", "2. Odczytywanie współrzędnych geograficznych", "3. GPS", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania". W materiale wyjaśniono, czym są i do czego służą współrzędne geograficzne, jak należy odczytywać długość i szerokość geograficzną oraz opisano zasadę działania GPS. Jego analiza kształci umiejętność posługiwania się współrzędnymi geograficznymi.

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 11 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "długość geograficzna", "GPS (ang. Global Positioning System)", "szerokość geograficzna", "współrzędne geograficzne".

Aktualizacja tekstu: Donata Sikorska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida