Cukry – glukoza i fruktoza

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Budowa i podział cukrów”;
  • „Glukoza”;
  • „Fruktoza”;
  • „Porównanie wybranych właściwości fizykochemicznych glukozy i fruktozy”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje dziewięć ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 16 ilustracji interaktywnych, film, animację, 11 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „cukry”, „cukry złożone”, „cukry proste”, „glukoza”, „fruktoza”, „izomery” oraz „próba Trommera”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida