Ćwiczenia w czytaniu – adverts

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie doskonalą sprawność czytania i mówienia oraz poszerzają znajomość słownictwa dotyczącego reklamy. Ćwiczą rozmawianie o produktach i ich reklamach. Przygotowują się do egzaminu maturalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida