Czarny Czwartek i Wielka Depresja

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Przyczyny kryzysu”, „Dlaczego „wielki” i światowy?”, „Bezrobocie”, „Rolnictwo”, „Handel zagraniczny”, „Interwencjonizm państwowy”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie to tekst Tomasza Gabisia - Wielki kryzys wielka zagadka?.

Materiał zawiera 9 ilustracji: Fotografię ulicy prowadzącej do budynku giełdy w dniu krachu; amerykańską giełdę wkrótce po krachu; tłumy chcące odzyskać pieniądze z amerykańskich banków; demonstracje bezrobotnych, jadłodajnie bezrobotnych, reklamę nawołującą do kupowania rodzinnych produktów; zdjęcie Franklina Delano Roosevelta; wykres indeksu giełdowy papierów wartościowych w Nowym Jorku; wykres z odsetkami bezrobotnych.

Materiał zawiera również informacje treści o monopolu, handlu zagranicznym, rolnictwie i transporcie oraz fragmenty opisujące New Deal (Nowy Ład) i pierwszą mowę inauguracyjną Franklina D. Roosevelta z 4 marca 1933 r., 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne oraz 12 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: Tomasz Gabiś, Wielki kryzys, wielka zagadka?, dostępny w internecie: http://www.legitymizm.org/wielki-kryzys-wielka-zagadka [dostęp 2.06.2021].
  • Źródło: Tomasz Gabiś, Wielki kryzys, wielka zagadka?, dostępny w internecie: https://www.salon24.pl/u/rolikman/395298,tomasz-gabis-wielki-kryzys-wielka-zagadka [dostęp 11.05.2021].
  • Źródło: Pierwsza mowa inauguracyjna Franklina D. Roosevelta, 4 marca 1933, [w:] Historia powszechna 1918-1945 Wybór tekstów źródłowych, oprac. Włodzimierz Bonusiak, Marian Kozaczka, Andrzej Pasternak, Rzeszów 1990.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida