Czas krucjat

Materiał składa się z sekcji: "Świat muzułmański", "Rekonkwista i wyprawy krzyżowe", "Zmienne koleje losu łacinników na Bliskim Wschodzie", "Zamiast podsumowania".

Materiał zawiera 13 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film.

Bibliografia:

  • Źródło: Papież Innocenty III, dnia 12 VII 1205 do legata papieskiego, list nr 126 (482), [w:] Patrologiae Cursus Completus (Patrologia Latina), t. 215, oprac. J.P. Migne, 1855, s. 699–702.
  • Źródło: Guitberti abbatis sanctae Mariae Novigenti Historia quae inscribitur Dei gesta per Francos, quinque accedentibus appendicibus et cinq autres textes, [w:] Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 127a, oprac. R.C. Huygens, tłum. P. Wiszewski.
  • Źródło: Usama ibn Munkid, Pamiętniki, [w:] Arabowie i Turcy w świetle źródeł, oprac. T. Kowalski, s. 17.
  • Źródło: Fulcheri Carnotensis Historia Hiersolymitana, t. III, 37, 2-5, tłum. P. Wiszewski, s. 748.
  • Źródło: Fulcher z Chartres, Historia Hierosolymitana, red. H. Hagenmeyer, tłum. P. Wiszewski, Heidelberg 1913, s. 132–135.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida