Czasownik bez tajemnic

Scenariusz lekcji dotyczącej utrwalenia i pogłębienia wiedzy o czasowniku.

W trakcie lekcji uczniowie wykonują szereg ćwiczeń systematyzujących wiedzę pod różnym kątem. Ponadto integracja literatury z nauką o języku daje szanse na rozbudzanie czytelniczych zainteresowań.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.