Czasownik edō, edere (ēsse), ēdī, ēsum

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida