Czasowniki i imiesłowy

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć, wraz z załącznikiem - kartą pracy, i filmu (animacji). W trakcie zajęć uczniowie utrwalają wiadomości związane z dokonaną i niedokonaną formą czasownika oraz rodzajami imiesłowów, a także ćwiczą określanie form gramatycznych czasownika (aspekt, tryb, strona) oraz identyfikowanie imiesłowów w zdaniu. Film to animacja przedstawiająca przykłady przekształcania czasowników w imiesłowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida