Czesław Miłosz o etyce i moralności

Scenariusz lekcji, podczas której uczeń zapoznaje się z sylwetką twórczą Czesława Miłosza. Utrwala wiadomości o historii Polski czasów II wojny światowej, a następnie dokonuje konfrontacji realiów ze światem przedstawionym w utworach poety.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.