Człowiek – przyjacielem psa?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie rozmawiają z nauczycielem o swoich zwierzętach. Czytają wiersz o uczuciach psa dla właścicieli. Poznają konotacje znaczeniowe wyrazów: wierność, wierny. Wczuwają się w postać psa, rozumieją i nazy-wają uczucia zwierzęcia. Piszą samodzielne opowiadanie z pozycji psa, skrzywdzonego przez człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.