Człowiek panem czy opiekunem przyrody?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie opracowują w grupach zagadnienia ukazujące relacje człowiek – przyroda w różnych formach np. plakatu, collage’u, gazetki, dramy, a następnie prezentują efekty pracy. Przed lekcją należy omówić tematy dotyczące miejsca człowieka w otaczającym świecie przyrody i jego stosunku do natury.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida