Człowiek to nie rzecz

Materiał składa się z sekcji: "Nazwy rzeczy a symbole", "Metafory jako figury stylistyczne", "Czułe słówka", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Kołatka, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2004, s. 52.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida