Czy Emrod powinien podnieść rękawiczkę? - na podstawie utworu F. Schillera "Rękawiczka"

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają: kodeks rycerski, związki frazeologiczne związanych z rycerzem i kulturą rycerską, interpretacje utworu Schillera, cechy rycerza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.