Czy język może tworzyć świat? - magiczna i sprawcza funkcja języka

Scenariusz lekcji, która  ma na celu zapoznanie uczniów z magiczną i sprawczą funkcją języka. Uczniowie dostrzegają podobieństwa i różnice między obiema. Uświadamiają sobie, że poprzez język możemy kreować świat.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.