Czy kłamstwo może być lepsze od prawdy?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie rozmawiają na temat prawdy i kłamstwa w odniesieniu do "Kamizelki" Prusa i zjawisk współczesnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.