Czy mity powracają jako żywe zjawisko?

Scenariusz lekcji dotyczącej śladów mitologii we współczesnej polszczyźnie. W trakcie zajęć uczniowie interpretują mity jako pewnego rodzaju kod. Pracują nad uaktualnieniem znaczenia archetypów i frazeologizmów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.