Czy można było uniknąć klęski? Kampania wrześniowa 1939 roku

Scenariusz lekcji dotyczącej przebiegu kampanii wrześniowej 1939 roku.

W trakcie zajęć uczniowie oceniają przygotowania do wojny, znaczenie kampanii wrześniowej, porównują potencjały armii. Dyskutują na temat znaczenia kampanii wrześniowej dla przebiegu II wojny światowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida