Czy przewodnik może być magnesem ?

Poznanie oddziaływania pola magnetycznego przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida