Czy słowa mogą zmieniać świat?

Materiał składa się z sekcji: "Magiczna funkcja języka", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 14 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewangelia według św. Jana, rodz. 1, w. 1‑3, [w:] Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1999.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida