Czy umiemy zapraszać? Jak zredagować zaproszenie?

Scenariusz lekcji teoretyczno-ćwiczeniowej o formie wypowiedzi, jaką jest zaproszenie - dla uczniów I klasy gimnazjum.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.