Czy wszystkie religie są zbawcze?

Scenariusz lekcji, której celem jest kształtowanie postawy otwartości i dialogu w stosunku do innych kultur oraz uczenie umiejętności czytania i interpretowania dokumentów Kościoła.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.