Czy Ziemia stoi w miejscu?

Materiał składa się z sekcji: "1. Na czym polega ruch obrotowy?", "2. Na czym polega ruch obiegowy?", "Podsumowanie", "Praca domowa", "Słownik", "Zadania", "Notatnik". Zwrócono w nim uwagę na istotna różnice między ruchem obrotowym a ruchem obiegowym Ziemi. Wykazano związek między ruchem obiegowym i obrotowym a czasem trwania doby i roku; objaśniono znaczenie nachylenia osi ziemskiej dla powstawania pór roku.

Materiał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 2 filmy: "Ruch obrotowy Ziemi"," Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa", 8 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania otwarte, wielokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz i teksty z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "orbita", "południe słoneczne", "ruch obiegowy Ziemi", "ruch obrotowy Ziemi"

Aktualizacja tekstu: Donata Sikorska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida