Czym mówi do nas liryk? — środki stylistyczne dzieła literackiego

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie powtarzają i utrwalają wiedzę o środkach stylistycznych dzieła literackiego. Uczestniczą grupami w konkursie — wymyślają lub przypominają sobie przykład środka stylistycznego, oraz podają definicję.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.