Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie analizują wiersze Czesława Miłosza "Wiara, Nadzieja i Miłość". Personifikują wartości i przeprowadzają z nimi wywiad w grupach. Następnie wypisują określenia, czym jest wiara, nadzieja i miłość według noblisty. W końcowym etapie zajęć wypowiadają się na temat, która z wartości dominuje w ich życiu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.