Dante w piekle, czyśćcu i niebie

Materiał składa się z sekcji: „Dante Alighieri i jego dzieło”, „Wybitna Boska Komedia”, „O zaświatach”, „Wędrówka przez piekło”, „Dantejskie sceny”, „Spotkanie z Szatanem”, „Teksty do wyboru”, „W ciemnym lesie”, „W najniższym kręgu piekła”, „Dobro, zło i Diabeł...”, "Zadaniowo”.

Materiał zawiera 9 ilustracji, 9 poleceń, 37 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Materiał zawiera fragmenty tekstów: Boska Komedia Dante Alighieriego; Spotkanie Jana Lechonia; Trwoga Czesława Miłosza; Co myśli Pan Cogito o piekle Czesława Miłosza.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Lechoń, Spotkanie, dostępny w internecie: https://poezja.org/wz/Lecho%C5%84_Jan/4780/Spotkanie.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Trwoga, dostępny w internecie: https://poezja.org/wz/Mi%C5%82osz_Czes%C5%82aw/7855/Trwoga.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle, [w:] Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 1, Łódź 1988, s. 110.
  • Źródło: Dante Alighieri, Piekło, tłum. Julian Korsak, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia-pieklo.html.
  • Źródło: Dante Alighieri, Boska Komedia, tłum. Alina Świderska, Kęty, s. 195–196.