Das kann ich schon

Powtórzenie materiału do rozdziału "Jahreszeiten" z podręcznika „Der, die, das - neu” cz. 2.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.