Debata wokół kary śmierci

Szkoła podstawowa
Etyka
Udostępnij

Scenariusz lekcji z zakresu głównych problemów współczesnej etyki – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

W czasie zajęć uczeń zapoznaję się z informacjami ogólnymi na temat kary śmierci, stosunkiem ważnych myślicieli i środowisk opiniotwórczych do owego problemu i podstawowymi argumentami „za” i „przeciw” karze śmierci oraz nabywa umiejętności dyskusji na ten temat w grupie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida