Destylacja węgla kamiennego i ropy naftowej

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Energetyczne surowce naturalne”;
  • „Węgle kopalne”;
  • „Przetwarzanie węgla kamiennego”;
  • „Czarne złoto, czyli ropa naftowa”;
  • „Destylacja ropy naftowej”;
  • „Znaczenie produktów pozyskiwanych z ropy naftowej”;
  • „Gaz ziemny”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 35 ilustracji, trzy filmy, 16 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz siedem interaktywnych ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienie terminu „antracyt”, „destylacja”, „destylacja frakcyjna”, „frakcja”, „gaz koksowniczy”, „gazy rafineryjne”, „hummus”, „koks”, „mazut”, „pirogenizacja”, „smoła węglowa”, „szungit”, „torf”, „woda pogazowa”, „uwodornienie” oraz „zgazowanie”,.

Aktualizacja tekstu: Dominika Kruszewska

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida