Do you know him? – a biography

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji języka angielskiego w liceum (poziom elementary). W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności stosowania czasu Past Simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida