Dobieranie – ćwiczenia w czytaniu

Scenariusz lekcji przeznaczony jest dla klas maturalnych. Obejmuje zestaw ćwiczeń prezentujących w atrakcyjnej formie strategie czytania tekstu ze zrozumieniem, pod kątem przygotowania uczniów do części pisemnej egzaminu maturalnego (dobieranie elementów).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida