Doktryny polityczne - charakterystyka

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Scenariusz lekcji dotyczącej znajomości doktryn politycznych i prawnych. Podczas zajęć nauczyciel dokonuje podziału doktryn, wymienia główne doktryny polityczne i prawne oraz dokonuje ich charakterystyki, zwraca uwagę na przedstawicieli poszczególnych doktryn oraz partie polityczne realizujące ich program.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida