Droga do zawodu

Materiał składa się z sekcji: „Zawód, czyli gdzie chciałbyś pracować”, „Dla zainteresowanych”, „Dla zainteresowanych”, „Podsumowanie”, „Zadanie: projekt edukacyjny”.

Materiał zawiera:

- 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 6 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne;

- opis CV i listu motywacyjnego wraz z ćwiczeniem do wykonania na ich podstawie;

- zdjęcie, na którym przedstawiono rzutki - symbolikę „celnego trafienia”, czyli dobrego wyboru zawodu;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z pracą, rynkiem pracy i wynagrodzeniem oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z zawodem i ścieżką edukacyjną;

- definicję zawodu;

- opis zależności między wyborem szkoły a przyszłym zawodem;

- opis w jaki sposób należy planować ścieżkę edukacyjno‑zawodową;

- opis planowania kariery zawodowej;

- opis zdolności wraz z ćwiczeniem do wykonania na jego podstawie;

- opis temperamentu;

- opis w jaki sposób wybrać przyszłą szkołę;

- zdjęcie, na którym przedstawiono pomnik Konfucjusza wraz z krótki życiorysem;

- podsumowanie materiału na temat wyboru zawodu wraz z zalecana literaturą, przydatnymi linkami czterema ćwiczeniami dotyczącymi wyboru zawodu, w tym dwoma interaktywnymi;

- projekt edukacyjny na temat bezrobocia.

Bibliografia:

  • Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Barometr Zawodów 2021, dostępny w internecie: https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2021/report_pl/raport_ogolnopolski_2021.pdf [dostęp 2.11.2021 r.], domena publiczna.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida