Drugi etap twórczości Friedricha Nietzschego. Krytyka, koncepcja prawdy, wiara w rozum

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Hanna Buczyńska-Garewicz, Nietzscheańskie aporie prawdziwości, [w:] Dociekania.
  • Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent.
  • Friedrich Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, tłum. S. Wyrzykowski.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida