Dusze i duchy zjawisk atmosferycznych - istota legendy

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie przypominają cechy baśni. Opowiadają legendy o zjawiskach przyrody. Konsultując się w grupach, określają „duszę” i „ducha” zjawisk przedstawionych w legendach. Nazywają uczucia bohaterek legendy. Rysują symbole zjawisk atmosferycznych i określają własne uczucia, związane z tymi zjawiskami. Formułują podobieństwa i różnice między baśnią a legendą oraz istotne cechy legendy przyrodniczej. Redagują własną legendę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida