Działalność wód podziemnych

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają zagadnienia hydrologiczne: podstawowe typy wód podziemnych oraz rodzaje ich wypływów. Wprowadzany jest podział wód podziemnych ze względu na skład chemiczny: solanki, szczawy, radoczynne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida