Działania na ułamkach zwykłych

Materiał zawiera:
- animację przypominająca pojęcie ułamka zwykłego,
- ćwiczenie na skracanie i rozszerzanie ułamków,
- ćwiczenie interaktywne na skracanie i rozszerzanie ułamków.

Materiał zawiera:
- animacja - przykład dodawania ułamków,
- animacje - przykłady odejmowania liczb naturalnych,
- przykłady dodawania i odejmowania ułamków,
- ćwiczenia interaktywne na dodawanie i odejmowanie ułamków,
- ćwiczenie na dodawanie i odejmowanie ułamków.

Materiał zawiera:
- przykład i  animację - zamiana liczby mieszanej na ułamek,
- przykład i animacja - zamiana ułamka na liczbę mieszaną,
- ćwiczenie interaktywne - zamiana liczby mieszanej na ułamek,
- ćwiczenie interaktywne - zamiana ułamka na liczbę mieszaną,
- ćwiczenie interaktywne - zamiana ułamka na liczbę mieszaną,
- ćwiczenie - zamiana liczb mieszanych na ułamek.

Materiał zawiera:
- animację przypominającą sposób mnożenia ułamków,
- przykłady na mnożenie ułamków,
- ćwiczenia interaktywne na mnożenie ułamków,
- ćwiczenie na mnożenie ułamków.

Materiał zawiera:
- animację przypominającą sposób dzielenia ułamków,
- regułę dzielenia ułamków przez liczby naturalne,
- przykłady dzielenia ułamków,
- ćwiczenie interaktywne na dzielenie ułamków,
- ćwiczenia na dzielenie ułamków.

Materiał zawiera ćwiczenia interaktywne na mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.

Materiał zawiera:
- animację przypominającą kolejność wykonywania działań,
- ćwiczenia interaktywne na wykonywanie działań na ułamkach zwykłych,
- ćwiczenia na działania łączne na ułamkach zwykłych.

Materiał zawiera:
- przykład obliczania ułamka danej liczby,
- ćwiczenia interaktywne na obliczanie ułamka danej liczby,
- ćwiczenie na obliczanie ułamka danej liczby.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida