Działania w zbiorze liczb rzeczywistych

Scenariusz lekcji ćwiczeniowej dotyczącej wykonywania działań w zbiorze liczb rzeczywistych. Otrzymane wyniki uczniowie wpisują w odpowiednie miejsca w krzyżówce liczbowej, która może być jednocześnie sprawdzeniem poprawności wykonanych działań.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.