Działanie niektórych substancji na człowieka

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Lecznicze i toksyczne działanie substancji chemicznych”;
    • „Wybrane substancje o właściwościach leczniczych”;
    • „Substancja powodujące uzależnienie”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), trzy filmy, 14 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „dawka”, „ksenobiotyk”, „lek”, „sorpcja”, „substancje psychoaktywne”, „trucizna”, „właściwości toksyczne” oraz „zespół Rey'a”.

Aktualizacja tekstu: Małgorzata Ambroziak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida