Dzielić się z innymi

Materiał zawiera 1 ilustrację, 1 film, 11 ćwiczeń, w tym  4  interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Kamieńska, Kamienny chleb, Warszawa 2006, s. 16.
  • Źródło: Hanna Stypa, O chlebie naszym powszednim - motyw chleba w kulturze i języku polskim, [w:] tychże, Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Anetta Głowacka-Penczyńska, Justyna Żychlińska, Bydgoszcz 2018, s. 208–216. Tekst skrócony i zmodyfikowany.