Dźwięki wielkiego miasta

Materiał zawiera 2 ilustracje, 6 poleceń, 9 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.